spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kalender

Foreningen deltager hvert år i en række middelaldermarkeder og afholder også selv en række arrangementer. Her vil du se en oversigt over de arrangementer hvor Compagnie de Vignolles er engageret i 2010:

Københavns Middelaldermarked   21. til 24. maj i Valby Parken, København

Enkelte medlemmer deltager som gæster hos an-
dre grupper.

Læs mere på www.kmm.dk

Esrum Kloster Riddermarked         19. til 20. juni på Esrum Kloster

Foreningen deltager sammen med vores venner
fra Gordons Route og Skt. Martins Kompagniet.

 Læs mere på www.esrum.dk  

Bornholms Middelaldermarked       19. til 24. juli på Bornholmsmiddelaldercenter

Vi deltager med kampshow, stor feltlejr og sam-
arbejder med Centeret om at afvikle Væbnersko-
le.

 Læs mere på www.bornholmsmiddelaldercenter.dk  

Nysted Middelalderfestival               14. til 15. august i Nysted

Her deltager foreningen med feltlejr, kampshows
og Væbnerskolen.

 Læs mere på www.nysted2009.dk

DR's Barda Rollespilstræf                5. september i Sorø

Foreningen deltager med stor lejr, kampshows og
Væbnerskolen.

 Læs mere på www.dr.dk/Barda

En kalender for Compagnie de Vignolles' aktiviteter og markedsdeltagelser i de forgangne år kan findes her:

               Kalender 2009 

               Kalender 2008 

Andre arrangementer i 2010

Compagnie de Vignolles afholder hvert år en række workshops og andre arrangementer for foreningens medlemmer. Fokus ved disse arrangementer er for det meste en kombination af kamptræning, fremstilling af udstyr og almindelig hygge.

Forårsworkshop på Østerskov        12. til 14. april

Årligt tilbagevendende workshop lavet i samar-
bejde med foreningen Warwik, Lupus Tempus og
andre på Østerskov Efterskole.

 Østerskov Efterskole, Hobro
www.vignolles.dk/workshop
Sæsonopstartsworkshop 9. til 1. april

Vedligeholdelse af foreningens udstyr og klargør-
ing til sommerens markeder.

Kirke Hyllinge, Sjælland


Arrangementer for efteråret er endnu ikke fastlagt, men vil blive annonceret løbende.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB